Јавне набавке

2019

Број јавне набавке: 404-02-00112/2019-14
датум објављивања: 28.02.2019.

Број јавне набавке: 404-02-00113/2019-14
датум објављивања: 26.02.2019.

Број јавне набавке: 404-02-00108/2019-14
датум објављивања: 22.02.2019.

Број јавне набавке: 404-02-00110/2019-14
датум објављивања: 22.02.2019.


Информациони систем управе
Карта пољопривредног земљишта у државној својини