Јавне набавке

2019

Број јавне набавке: 404-02-00469/2019-14
датум објављивања: 10.12.2019.

Број јавне набавке: 404-02-00443/2019-14
датум објављивања: 15.11.2019.

Број јавне набавке: 404-02-00429/2019-14
датум објављивања: 27.09.2019.

Број јавне набавке: 404-02-00376/2019-14
датум објављивања: 12.09.2019.

Број јавне набавке: 404-02-00289/2019-14
датум објављивања: 30.05.2019.

Број јавне набавке: 404-02-00238/2019-14
датум објављивања: 23.05.2019.

Број јавне набавке: 404-02-00246/2019-14
датум објављивања: 08.05.2019.

Број јавне набавке: 404-02-00189/2019-14
датум објављивања: 30.04.2019.

Број јавне набавке: 404-02-00185/2019-14
датум објављивања: 29.03.2019.

Број јавне набавке: 404-02-00190/2019-14
датум објављивања: 29.03.2019.


Информациони систем управе
Карта пољопривредног земљишта у државној својини