Број јавне набавке: /
Измена плана јавних набавки – Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019)
датум објављивања: 10.09.2020.

година: 2020

Информациони систем управе