Четврта Измена плана јавних набавки – Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019)
датум објављивања: 27.10.2020.

година: 2020
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд