Број јавне набавке: 404-02-00165/2020-14
Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања службених возила у овлашћеном сервису
датум објављивања: 10.06.2020.

година: 2020

Информациони систем управе