Број набавке: 404-02-00165/2020-14
Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања службених возила у овлашћеном сервису
датум објављивања: 10.06.2020.

година: 2020
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд