Број јавне набавке: 404-02-00246/2019-14
Јавна набавка мале вредности – набавка канцеларијског материјала
датум објављивања: 08.05.2019.

година: 2019

Информациони систем управеЛиста утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд