Број јавне набавке: 404-02-00180/2020-14
Јавна набавка услуга одржавања софтвера за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта – GDi Localis-Visios
датум објављивања: 24.03.2020.

година: 2020

Информациони систем управе