Измена плана јавних набавки 2022
датум објављивања: 03.03.2022.

година: 2022
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд