Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Бела Паланка
други круг
оглас објављен : 15.10.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.10.2021. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 01.09.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Лебане
први круг
оглас објављен : 15.10.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.10.2021. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Сјеница
први круг
оглас објављен : 15.10.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 25.10.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Велика Плана
други круг
оглас објављен : 13.10.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.10.2021. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 04.08.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Прибој
трећи круг
оглас објављен : 13.10.2021.
датум трећег круга надметања:
Рок за пријаву: 28.10.2021. у 12:00
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 22.09.2021. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.07.2021. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Уб
први круг
оглас објављен : 11.10.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 22.10.2021. у 12:00
преузмите оглас
Град
Крагујевац
други круг
оглас објављен : 11.10.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.10.2021. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.09.2021. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Аранђеловац
други круг
оглас објављен : 07.10.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 20.10.2021. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 01.07.2021. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Мали Иђош
први круг
оглас објављен : 05.10.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 13.10.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Рековац
први круг
оглас објављен : 04.10.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 13.10.2021. у 08:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд