Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Град
Чачак
први круг
оглас објављен : 27.09.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 05.10.2022. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Житорађа
први круг
оглас објављен : 22.09.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 05.10.2022. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Рековац
први круг
оглас објављен : 21.09.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 28.09.2022. у 08:00
преузмите оглас
Општина
Прешево
други круг
оглас објављен : 21.09.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 07.10.2022. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 25.08.2022. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Трговиште
други круг
оглас објављен : 21.09.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 05.10.2022. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 09.08.2022. у 12:00
преузмите оглас
Град
Смедерево
први круг
оглас објављен : 20.09.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.09.2022. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Мионица
први круг
оглас објављен : 20.09.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 28.09.2022. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Бела Паланка
други круг
оглас објављен : 19.09.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 28.09.2022. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 10.08.2022. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Тител
први круг
оглас објављен : 16.09.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 28.09.2022. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Бојник
први круг
оглас објављен : 15.09.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 22.09.2022. у 15:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд