Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Град
Прокупље
други круг
оглас објављен : 21.09.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 28.09.2023. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 06.09.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Горњи Милановац
други круг
оглас објављен : 21.09.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 28.09.2023. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 07.08.2023. у 15:00
преузмите оглас
Град
Панчево
први круг
оглас објављен : 20.09.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 04.10.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Пећинци
први круг
оглас објављен : 20.09.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 27.09.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Врбас
други круг
оглас објављен : 19.09.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 02.10.2023. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 28.07.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Велико Градиште
први круг
оглас објављен : 19.09.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 27.09.2023. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Оџаци
први круг
оглас објављен : 19.09.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 26.09.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Велика Плана
први круг
оглас објављен : 18.09.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 25.09.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Уб
други круг
оглас објављен : 15.09.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 25.09.2023. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 03.07.2023. у 12:00
преузмите оглас
Град
Лесковац
први круг
оглас објављен : 15.09.2023.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.09.2023. у 13:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд