Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Жабаљ
други круг
оглас објављен : 27.03.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 04.04.2023. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 10.01.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Оџаци
други круг
оглас објављен : 23.03.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.03.2023. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 23.01.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Рума
други круг
оглас објављен : 21.03.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.03.2023. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 25.01.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Темерин
други круг
оглас објављен : 17.03.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 24.03.2023. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 27.01.2023. у 12:00
преузмите оглас
Град
Лесковац
трећи круг
оглас објављен : 16.03.2023.
датум трећег круга надметања:
Рок за пријаву: 24.03.2023. у 13:00
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 18.01.2023. у 13:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 03.11.2022. у 13:00
преузмите оглас
Општина
Бела Црква
други круг
оглас објављен : 15.03.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 22.03.2023. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 25.01.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Топола
други круг
оглас објављен : 14.03.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 20.03.2023. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 17.02.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Сечањ
други круг
оглас објављен : 14.03.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.03.2023. у 13:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 09.01.2023. у 13:00
преузмите оглас
Општина
Алибунар
други круг
оглас објављен : 14.03.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 20.03.2023. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 09.01.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Кула
други круг
оглас објављен : 10.03.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 17.03.2023. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 05.01.2023. у 15:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд