Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Град
Лозница
први круг
оглас објављен : 24.11.2020.
датум првог круга надметања:
04.12.2020. у 10:00
преузмите оглас
Град
Крушевац
трећи круг
оглас објављен : 24.11.2020.
датум трећег круга надметања:
10.12.2020. у 12:00
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
31.07.2020. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
22.06.2020. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Бољевац
други круг
оглас објављен : 24.11.2020.
датум другог круга надметања:
10.12.2020. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
30.07.2020. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Велика Плана
први круг
оглас објављен : 23.11.2020.
датум првог круга надметања:
18.12.2020. у 09:00
преузмите оглас
Град
Врање
први круг
оглас објављен : 23.11.2020.
датум првог круга надметања:
09.12.2020. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Димитровград
други круг
оглас објављен : 23.11.2020.
датум другог круга надметања:
10.12.2020. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
08. и 09.10.2020. у 11:00
преузмите оглас
Општина
Бела Паланка
други круг
оглас објављен : 20.11.2020.
датум другог круга надметања:
14.12.2020. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
01.10.2020. у 12:00
преузмите оглас
Град
Лесковац
други круг
оглас објављен : 19.11.2020.
датум другог круга надметања:
03.12.2020. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
16.07.2020. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Владимирци
први круг
оглас објављен : 12.11.2020.
датум првог круга надметања:
27.11.2020. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Рашка
трећи круг
оглас објављен : 12.11.2020.
датум трећег круга надметања:
09.12.2020. у 10:00
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
17.09.2020. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
18.06.2020. у 10:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату


Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд