Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Пландиште
први круг
оглас објављен : 13.01.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 31.01.2022. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Апатин
први круг
оглас објављен : 13.01.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 26.01.2022 у 12:00
преузмите оглас
Општина
Врњачка Бања
други круг
оглас објављен : 13.01.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.01.2022. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 16.12.2021. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Бујановац
други круг
оглас објављен : 12.01.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 19.01.2022. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.07.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Димитровград
трећи круг
оглас објављен : 12.01.2022.
датум трећег круга надметања:
Рок за пријаву: 20.01.2022. у 15:00
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 17.11.2021. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 15.09.2021. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Пријепоље
други круг
оглас објављен : 11.01.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 25.01.2022. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 22.12.2021. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Мали Иђош
други круг
оглас објављен : 10.01.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 19.01.2022. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 13.10.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Нова Црња
први круг
оглас објављен : 06.01.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 19.01.2022. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Владимирци
други круг
оглас објављен : 06.01.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 20.01.2022. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 16.11.2021. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Инђија
први круг
оглас објављен : 06.01.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 17.01.2022. у 14:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд