Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Осечина
први круг
оглас објављен : 30.04.2024.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 17.05.2024. у 14:00
преузмите оглас
Град
Нови Пазар
први круг
оглас објављен : 30.04.2024.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 20.05.2024. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Љиг
први круг
оглас објављен : 24.04.2024.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 09.05.2024. у 08:00
преузмите оглас
Општина
Жабари
први круг
оглас објављен : 24.04.2024.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 16.05.2024. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Ражањ
први круг
оглас објављен : 24.04.2024.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 15.05.2024. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Баточина
први круг
оглас објављен : 24.04.2024.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 21.05.2024. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Петровац на Млави
први круг
оглас објављен : 10.04.2024.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 18.04.2024. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Лучани
први круг
оглас објављен : 03.04.2024.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 17.04.2024. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Инђија
други круг
оглас објављен : 26.03.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 02.04.2024. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 12.09.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Лајковац
други круг
оглас објављен : 21.03.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.03.2024. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 31.01.2024. у 14:59
преузмите оглас
Општина
Пожега
други круг
оглас објављен : 01.02.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 08.02.2024. у 07:15
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 03.10.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Ћуприја
други круг
оглас објављен : 30.01.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 06.02.2024. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 24.10.2023. у 15:30
преузмите оглас
Град
Београд
први круг
оглас објављен : 25.01.2024.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 08.02.2024. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Бојник
други круг
оглас објављен : 23.01.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.01.2024. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 18.10.2023. у 15:00
преузмите оглас
Град
Вршац
трећи круг
оглас објављен : 22.01.2024.
датум трећег круга надметања:
Рок за пријаву: 30.01.2024. у 15:30
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
07.12.2023. у 15:30
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 26.09.2023. у 16:30
преузмите оглас
Општина
Топола
други круг
оглас објављен : 22.01.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 26.01.2024. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 30.10.2023. у 14:00
преузмите оглас
Град
Кикинда
други круг
оглас објављен : 22.01.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.01.2024. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 09.11.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Чока
други круг
оглас објављен : 18.01.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 24.01.2024. у 13:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 08.11.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Алибунар
други круг
оглас објављен : 05.01.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 18.01.2024. у 13:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 04.10.2023. у 12:00
преузмите оглас
Град
Суботица
други круг
оглас објављен : 05.01.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 16.01.2024. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 17.10.2023. у 14:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд