Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Град
Сремска Митровица
други круг
оглас објављен : 05.03.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 18.03.2021. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
24.12.2020. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Кањижа
други круг
оглас објављен : 05.03.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 17.03.2021. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 20.01.2021. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Смедеревска Паланка
први круг
оглас објављен : 04.03.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 11.03.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Пећинци
први круг
оглас објављен : 04.03.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 17.03.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Бачки Петровац
први круг
оглас објављен : 03.03.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 10.03.2021. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Кула
други круг
оглас објављен : 01.03.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 10.03.2021. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 30.12.2020. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Сокобања
други круг
оглас објављен : 01.03.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 11.03.2021. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
13.10.2020. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Ваљево
други круг
оглас објављен : 01.03.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 11.03.2021. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 10.02.2021. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Сента
други круг
оглас објављен : 25.02.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 10.03.2021. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 08.01.2021. у 15:00
преузмите оглас
Град
Шабац
први круг
оглас објављен : 19.02.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 03.03.2021. у 12:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату


Информациони систем управе















Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд