Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Тутин
први круг
оглас објављен : 30.07.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 11.08.2021. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Неготин
први круг
оглас објављен : 30.07.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 10.08.2021. у 12:00
преузмите оглас
Град
Прокупље
први круг
оглас објављен : 30.07.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 04.08.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Осечина
други круг
оглас објављен : 22.07.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 28.07.2021. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 24.06.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Прибој
први круг
оглас објављен : 22.07.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.07.2021. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Голубац
први круг
оглас објављен : 22.07.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.07.2021. у 15:00
преузмите оглас
Град
Чачак
први круг
оглас објављен : 22.07.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 28.07.2021. у 15:00
преузмите оглас
Град
Ниш
први круг
оглас објављен : 21.07.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.07.2021. у 13:00
преузмите оглас
Општина
Велика Плана
први круг
оглас објављен : 20.07.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 04.08.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Бајина Башта
други круг
оглас објављен : 20.07.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 11.08.2021. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 09.06.2021. у 12:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд