Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Нови Кнежевац
први круг
оглас објављен : 02.12.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 08.12.2022. у 12:00
преузмите оглас
Град
Ужице
трећи круг
оглас објављен : 01.12.2022.
датум трећег круга надметања:
Рок за пријаву: 07.12.2022. у 11:00
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.07.2022. у 11:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 06.07.2022. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Стара Пазова
други круг
оглас објављен : 01.12.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.12.2022. у 14:30
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.09.2022 у 14:30
преузмите оглас
Општина
Тител
други круг
оглас објављен : 29.11.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 12.12.2022. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 28.09.2022. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Нова Црња
први круг
оглас објављен : 28.11.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 06.12.2022. у 13:00
преузмите оглас
Општина
Жабари
први круг
оглас објављен : 25.11.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 15.12.2022. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Сремски Карловци
други круг
оглас објављен : 24.11.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 30.11.2022. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 02.11.2022. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Нова Варош
други круг
оглас објављен : 24.11.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 16.12.2022. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 15.06.2022. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Књажевац
први круг
оглас објављен : 21.11.2022.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 30.11.2022. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Варварин
други круг
оглас објављен : 21.11.2022.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 30.11.2022 у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 03.08.2022. у 15:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд