Број набавке: 000298405 2023 14847 000 000 405 001
Набавка – услуга електронске наплате путарине
датум објављивања: 20.10.2023.

година: 2023
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд