Број набавке: 001590981 2024 14847 000 000 405 001
Набавка услуга превођења
датум објављивања: 09.05.2024.

година: 2024
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд