Број набавке: 404-02-00221/2020-14
Јавна набавка рачунарског материјала (тонера)
датум објављивања: 28.04.2020.

година: 2020
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд