Број јавне набавке: 404-02-00238/2019-14
Јавна набавка услуга надоградње постојећег софтвера за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта – GDi Localis-Visios
датум објављивања: 23.05.2019.

година: 2019

Информациони систем управе