Број набавке: 000319951 2023 14847 000 000 405 001
Набавка eлектронске базе правних прописа
датум објављивања: 27.10.2023.

година: 2023
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд