Број јавне набавке: 404-02-00035/1/2020-14
Трећа измена Плана јавних набавки за 2020. годину
датум објављивања: 11.06.2020.

година: 2020

Информациони систем управеЛиста утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд