Број набавке: 001160584 2024 14847 000 000 405 001
Набавка услуге едукације запослених
датум објављивања: 02.04.2024.

година: 2024
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд