Број набавке: 404-02-00161/2020-14
Јавна набавка агенцијских услуга за набавку авио карата, других путних карата и смештај
датум објављивања: 02.03.2020.

година: 2020
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд