Број набавке: 404-02-00190/2019-14
Јавна набавка мале вредности – набавка канцеларијског материјала
датум објављивања: 29.03.2019.

година: 2019
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд