Број набавке: 404-02-00443/2019-14
Jавнa набавкa услуга надоградње софтвера за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта – GDi Localis-Visios
датум објављивања: 15.11.2019.

година: 2019
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд