Број јавне набавке: 404-02-00443/2019-14
Jавнa набавкa услуга надоградње софтвера за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта – GDi Localis-Visios
датум објављивања: 15.11.2019.

година: 2019

Информациони систем управе