Број набавке: 00260214 2023 14847 000 000 405 001
Набавка – услуга противпожарне заштите
датум објављивања: 05.10.2023.

година: 2023
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд