Број јавне набавке: 404-02-00289/2019-14
Јавна набавка мале вредности – услуга сервисирања и одржавања службених возила у овлашћеном сервису
датум објављивања: 30.05.2019.

година: 2019

Информациони систем управе