Број набавке: 404-02-00189/2019-14
Јавна набавка мале вредности – услуга сервисирања и одржавања службених возила у овлашћеном сервису
датум објављивања: 30.04.2019.

година: 2019
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд