Jавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова у Управи за пољопривредно земљиште | Управа за пољопривредно земљиште
Jавни позив за ангажовање лица по основу уговора
о обављању привремених и повремених послова
у Управи за пољопривредно земљиште


У складу са Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 001690271 2024 од 17. маја 2024. године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште објављује јавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, за послове наведене у референтој листи послова, која је саставни део овог јавног позива.

Током 2024. године Управа за пољопривредно земљиште у складу са организацијом рада и периoдичним потребама ажурира референтну листу послова и води/ажурира референтну листу лица која испуњавају услове за ангажовање.

Јавни позив отворен је током календарске 2024. године.

Преузимите: Јавни позив

Преузмите: Пријаву по јавном позиву

Преузмите: Референтну листу послова

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд