Број набавке: 000972800 2024 14847 000 000 405 001
Набавка услуге осигурања службених возила КАСКО
датум објављивања: 18.03.2024.

година: 2024
Информациони систем управе

















Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд