Број набавке: 404-02-00077/2023-14
План изузетих набавки 2023
датум објављивања: 13.10.2023.

година: 2023
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд