Број набавке: 000869933 2024 14847 000 000 405 001
Набавка – услуга сервисирања клима уређаја
датум објављивања: 05.03.2024.

година: 2024
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд