Број јавне набавке: /
План јавних набавки – Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019)
датум објављивања: 05.08.2020.

година: 2020

Информациони систем управе