Број јавне набавке: 404-02-00245/2020-14
Jавнa набавкa услуга надоградње софтвера за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта – GDi Localis-Visios – модул за приказ јавних надметања у веб апликацији Дигитално јавно надметање
датум објављивања: 10.07.2020.

година: 2020

Информациони систем управе