Број набавке: 404-02-00245/2020-14
Jавнa набавкa услуга надоградње софтвера за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта – GDi Localis-Visios – модул за приказ јавних надметања у веб апликацији Дигитално јавно надметање
датум објављивања: 10.07.2020.

година: 2020
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд