Број јавне набавке: 404-02-00217/2020-14
Јавна набавка услуга надоградње апликативног и database система за вођење евиденције уговора о закупу пољопривредног земљишта у државном власништву – ИНЗЕМ, ИНЗЕМ ДМС и израда веб апликације „Дигитално јавно надметање“
датум објављивања: 24.04.2020.

година: 2020

Информациони систем управе