Број набавке: 404-02-00035/2/2020-14
Друга измена Плана јавних набавки за 2020. годину
датум објављивања: 20.05.2020.

година: 2020
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд