Број јавне набавке: 404-02-00376/2019-14
Јавна набавка мале вредности – услуга систематског прегледа запослених
датум објављивања: 12.09.2019.

година: 2019

Информациони систем управе