Број набавке: 404-02-00376/2019-14
Јавна набавка мале вредности – услуга систематског прегледа запослених
датум објављивања: 12.09.2019.

година: 2019
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд