Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Град
Београд
први круг
оглас објављен : 25.01.2024.
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 08.02.2024. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Бојник
други круг
оглас објављен : 23.01.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.01.2024. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 18.10.2023. у 15:00
преузмите оглас
Град
Вршац
трећи круг
оглас објављен : 22.01.2024.
датум трећег круга надметања:
Рок за пријаву: 30.01.2024. у 15:30
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
07.12.2023. у 15:30
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 26.09.2023. у 16:30
преузмите оглас
Општина
Топола
други круг
оглас објављен : 22.01.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 26.01.2024. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 30.10.2023. у 14:00
преузмите оглас
Град
Кикинда
други круг
оглас објављен : 22.01.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.01.2024. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 09.11.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Чока
други круг
оглас објављен : 18.01.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 24.01.2024. у 13:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 08.11.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Алибунар
други круг
оглас објављен : 05.01.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 18.01.2024. у 13:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 04.10.2023. у 12:00
преузмите оглас
Град
Суботица
други круг
оглас објављен : 05.01.2024.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 16.01.2024. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 17.10.2023. у 14:00
преузмите оглас
Град
Сомбор
други круг
оглас објављен : 29.12.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 12.01.2024. у 20:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 18.10.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Бечеј
други круг
оглас објављен : 22.12.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.12.2023. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 01.11.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Књажевац
други круг
оглас објављен : 22.12.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.12.2023. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 10.08.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Оџаци
други круг
оглас објављен : 19.12.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.12.2023. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 26.09.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Бољевац
други круг
оглас објављен : 15.12.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 22.12.2023. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.09.2023. у 15:00
преузмите оглас
Град
Панчево
други круг
оглас објављен : 15.12.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 29.12.2023. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 04.10.2023. у 15:00
преузмите оглас
Град
Зрењанин
други круг
оглас објављен : 14.12.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 22.12.2023. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 18.10.2023. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Бачки Петровац
други круг
оглас објављен : 13.12.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 18.12.2023. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 18.10.2023. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Неготин
други круг
оглас објављен : 13.12.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 26.12.2023. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 13.09.2023. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Пландиште
други круг
оглас објављен : 12.12.2023.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 20.12.2023. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 20.09.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Алексинац
други круг
оглас објављен : 07.12.2023.
датум другог круга надметања:
15.12.2023. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 12.10.2023. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Мали Иђош
други круг
оглас објављен : 05.12.2023.
датум другог круга надметања:
14.12.2023.рок за пријаву: 14.12.2023. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријву: 07.09.2023. у 14:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд