Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Град
Кикинда
први круг
оглас објављен : 20.01.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 03.02.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Гаџин Хан
први круг
оглас објављен : 20.01.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.01.2021. у 13:00
преузмите оглас
Град
Чачак
трећи круг
оглас објављен : 19.01.2021.
датум трећег круга надметања:
Рок за пријаву: 04.02.2021. у 15:00
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
29.10.2020. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
13. и 14.08.2020. у 11:00
преузмите оглас
Општина
Бечеј
први круг
оглас објављен : 19.01.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 28.01.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Варварин
други круг
оглас објављен : 15.01.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.01.2021. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
02.10.2020. у 08:00
преузмите оглас
Општина
Темерин
први круг
оглас објављен : 15.01.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.01.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Сремски Карловци
први круг
оглас објављен : 14.01.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.01.2021. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Нови Кнежевац
први круг
оглас објављен : 14.01.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 26.01.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Књажевац
други круг
оглас објављен : 13.01.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.01.2021. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
10.12.2020. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Кањижа
први круг
оглас објављен : 11.01.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 20.01.2021. у 12:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату


Информациони систем управе


Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд