Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Пожега
први круг
оглас објављен : 30.03.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 07.04.2021. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Гаџин Хан
други круг
оглас објављен : 29.03.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 07.04.2021. у 13:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.01.2021. у 13:00
преузмите оглас
Град
Суботица
први круг
оглас објављен : 26.03.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 08.04.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Бела Црква
други круг
оглас објављен : 26.03.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 07.04.2021. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
05.11.2020. у 09:00
преузмите оглас
Општина
Бечеј
други круг
оглас објављен : 26.03.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 07.04.2021. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 28.01.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Пријепоље
други круг
оглас објављен : 25.03.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 06.04.2021. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
30.10.2020. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Шид
први круг
оглас објављен : 24.03.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 31.03.2021. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Инђија
други круг
оглас објављен : 23.03.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 30.03.2021. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 04.02.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Рума
други круг
оглас објављен : 23.03.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 07.04.2021. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 17.02.2021. у 15:00
преузмите оглас
Град
Шабац
други круг
оглас објављен : 23.03.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 30.03.2021. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 03.03.2021. у 12:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату


Информациони систем управеЛиста утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд