Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Алексинац
други круг
оглас објављен : 19.11.2019.
датум другог круга надметања:
06.12.2019. од 10:00 до 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
23.09.2019. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Смедеревска Паланка
први круг
оглас објављен : 19.11.2019.
датум првог круга надметања:
29.11.2019. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Темерин
први круг
оглас објављен : 19.11.2019.
датум првог круга надметања:
05.12.2019. од 10:00 до 11:00
преузмите оглас
Град
Пирот
други круг
оглас објављен : 15.11.2019.
датум другог круга надметања:
04.12.2019. у 11:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
07.10.2019. у 11:00
преузмите оглас
Општина
Књажевац
други круг
оглас објављен : 15.11.2019.
датум другог круга надметања:
26.11.2019. у 09:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
03.10.2019. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Ковачица
трећи круг
оглас објављен : 15.11.2019.
датум трећег круга надметања:
04.12.2019. од 09:00 до 12:30
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
23.09.2019. од 09:00 до 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
05.08.2019. од 09:00 до 15:00
преузмите оглас
Град
Ваљево
други круг
оглас објављен : 15.11.2019.
датум другог круга надметања:
05.12.2019. од 09:00 до 13:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
16.09.2019. од 09:00 до 15:00
преузмите оглас
Град
Краљево
трећи круг
оглас објављен : 13.11.2019.
датум трећег круга надметања:
05.12.2019. у 12:00
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
09.10.2019. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
05.08.2019. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Деспотовац
други круг
оглас објављен : 08.11.2019.
датум другог круга надметања:
22, 25, 26. и 27.11.2019. од 07:00 до 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
14, 15. и 16.08.2019. од 07:00 до 16:00
преузмите оглас
Град
Ниш
трећи круг
оглас објављен : 08.11.2019.
датум трећег круга надметања:
21.11.2019. у 09:00
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
12.09.2019. у 09:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
31.05.2019. у 10:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе
Карта пољопривредног земљишта у државној својини