Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Медвеђа
први круг
оглас објављен : 19.05.2020.
датум првог круга надметања:
12.06.2020. у 11:00
преузмите оглас
Општина
Сврљиг
први круг
оглас објављен : 18.05.2020.
датум првог круга надметања:
15.06.2020. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Лебане
први круг
оглас објављен : 14.05.2020.
датум првог круга надметања:
26.05.2020. у 08:00
преузмите оглас
Општина
Ковин
други круг
оглас објављен : 20.05.2020.
датум другог круга надметања:
11.06.2020. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
10. и 11.02.2020. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Житиште
други круг
оглас објављен : 19.05.2020.
датум другог круга надметања:
08, 09. и 10.06.2020. у 09:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
од 24. до 28.02.2020. у 09:00
преузмите оглас
Град
Нови Сад
други круг
оглас објављен : 15.05.2020.
датум другог круга надметања:
01, 02, 03. и 04.06.2020. у 09:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
23. и 24.12.2019. у 09:00
преузмите оглас
Град
Београд
први круг
оглас објављен : 04.05.2020.
датум првог круга надметања:
од 18.05. до 22.05.2020. од 09:00 до 13:00
преузмите оглас
Општина
Жабаљ
други круг
оглас објављен : 22.04.2020.
датум другог круга надметања:
11, 12. и 13.05.2020. од 09:00 до 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
14. и 15.01.2020. од 09:00 до 14:00
преузмите оглас
Општина
Пландиште
други круг
оглас објављен : 16.04.2020.
датум другог круга надметања:
14. и 15.05.2020. од 08:00 до 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
25, 26, 27, 28. и 29.11.2019. у 08:00
преузмите оглас
Општина
Алибунар
други круг
оглас објављен : 14.04.2020.
датум другог круга надметања:
04,05. и 06.05.2020. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
30.12.2019. у 09:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе