Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Бољевац
други круг
оглас објављен : 23.10.2019.
датум другог круга надметања:
15.11.2019. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
21.06.2019. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Бела Црква
први круг
оглас објављен : 23.10.2019.
датум првог круга надметања:
07.11.2019. у 09:00
преузмите оглас
Општина
Мионица
други круг
оглас објављен : 23.10.2019.
датум другог круга надметања:
07.11.2019. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
23.07.2019. у 12:00
преузмите оглас
Град
Чачак
други круг
оглас објављен : 23.10.2019.
датум другог круга надметања:
08.11.2019. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
27.09.2019. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Ћићевац
други круг
оглас објављен : 23.10.2019.
датум другог круга надметања:
08.11.2019. од 08:00 до 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
19.09.2019. од 08:00 до 13:00
преузмите оглас
Општина
Бачка Топола
први круг
оглас објављен : 23.10.2019.
датум првог круга надметања:
08.11.2019. у 09:00
преузмите оглас
Град
Пожаревац
први круг
оглас објављен : 21.10.2019.
датум првог круга надметања:
06.11.2019. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Трговиште
други круг
оглас објављен : 21.10.2019.
датум другог круга надметања:
18.11.2019. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
28.06.2019. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Велико Градиште
други круг
оглас објављен : 18.10.2019.
датум другог круга надметања:
06.11.2019. у 11:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
26.07.2019. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Богатић
први круг
оглас објављен : 17.10.2019.
датум првог круга надметања:
11. и 12.11.2019. у 14:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе
Карта пољопривредног земљишта у државној својини