Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Svi oglasi
za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Opština
Kovačica
prvi krug
oglas objavljen : 27.06.2022.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 06.07.2022. u 12:00
preuzmite oglas
Opština
Ub
prvi krug
oglas objavljen : 27.06.2022.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 11.07.2022. u 12:00
preuzmite oglas
Opština
Koceljeva
drugi krug
oglas objavljen : 27.06.2022.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 05.07.2022. u 14:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 19.05.2022. u 14:00
preuzmite oglas
Grad
Novi Sad
drugi krug
oglas objavljen : 24.06.2022.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 06.07.2022. u 14:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 29.03.2022. u 14:00
preuzmite oglas
Grad
Jagodina
prvi krug
oglas objavljen : 22.06.2022.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 13.07.2022. u 14:30
preuzmite oglas
Opština
Petrovac na Mlavi
prvi krug
oglas objavljen : 21.06.2022.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 08.07.2022. u 14:00
preuzmite oglas
Opština
Kladovo
prvi krug
oglas objavljen : 14.06.2022.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 29.06.2022. u 15:00
preuzmite oglas
Opština
Malo Crniće
prvi krug
oglas objavljen : 10.06.2022.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 29.06.2022. u 15:00
preuzmite oglas
Grad
Niš
prvi krug
oglas objavljen : 10.06.2022.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 29.06.2022. u 13:00
preuzmite oglas
Opština
Knić
prvi krug
oglas objavljen : 09.06.2022.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 16.06.2022. u 10:00
preuzmite oglas

spisak javnih nadmetanja, informacije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima za prijavljivanje možete preuzeti u pdf formatu

Informacioni sistem uprave

Lista utvrđenih katastarskih parcela
u državnoj svojini koje mogu biti predmet vraćanja
u postupku vraćanja oduzete imovine
AP Vojvodina
centralna Srbija i Beograd