Све вести

05.01.2022.

Последњих дана децембра 2021. године расписани су огласи за јавна надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општинама Чока, Сремски Карловци, Србобран, Сента и Кањижа.

27.12.2021.

У предстојећем периоду одржаће се други круг јавних надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у градовима Врање и Ваљево, као и у општинама Сурдулица, Ћићевац, Бојник, Сокобања и Сјеница.

24.12.2021.

Ове године идентификовано је 1.319 парцела напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву у дванаест јединица локалних самоуправа, а таква врста анализа спроводи се у циљу што бољег коришћења расположивих ресурса, привлачења нових инвестиција и развоја пољопривредног сектора.

12.11.2021.

У току претходне недеље у општинама Неготин, Ћићевац, Владимирци, Сурдулица, Димитровград, као и у граду Лозници расписани су огласи за закуп државног пољопривредног земљишта. Рок за пријаву је 16.11.2021. у општини Владимирци, односно 17.11.2021. године у осталим јединицама локалне самоуправе.

26.10.2021.

У граду Смедереву и општинама Бољевцу, Житорђи и Тителу претходних дана су расписани огласи за закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

25.10.2021.

Градови Јагодина и Ниш расписали су огласе за други круг јавног надметања за закуп државног пољопривредног земљишта. Рок за пријаву је 3. новембар 2021. године.

29.09.2021.

Претходних дана расписани су огласи за јавна надметања у граду Бору, као и у општинама Деспотовац, Кладово и Нови Кнежевац.

22.09.2021.

У понедељак, 20.09.2021. године, расписани су огласи за први круг јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за подручје градова Панчева и Крагујевца.

08.06.2021.

У понедељак, 07.06.2021. године расписан је оглас за други круг јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје града Зрењанина.

04.06.2021.

Јавни оглас за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у другом кругу у општини Сечањ расписан је дана 03. 06. 2021. године.


Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд