Све вести

01.03.2024.

Управа за пољопривредно земљиште и Стална конференција градова и општина имају задовољство да вам представе Приручник за израду и реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта кроз информациони систем Управе за пољопривредно земљиште.

26.12.2023.

Атарски путеви су битан елемент инфраструктуре у руралним подручјима, нарочито тамо где је развијена пољопривредна проиводња било које врсте.

21.12.2023.

Због проблема са серверском инфраструктуром, апликација Дигитално јавно надметање тренутно није доступна, па је рок за пријаву на јавна надметања у општини Оџаци продужен до 22.12.2023. у 15 часова. Управа за пољопривредно земљиште ради на отклањању проблема.

09.11.2023.

Претходних дана расписани су јавни огласи за други круг надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у неколико општина и градова.

03.08.2023.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште расписује Конкурс за доделу средстава за извођење радова на уређењу пољопривредног земљишта – уређење некатегорисаних атарских путева у 2023. години

28.07.2023.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште расписује Конкурс за доделу средстава за улагање које се односи на уређење пољопривредног земљишта путем набавке нове опреме за наводњавање у 2023. години

23.05.2023.

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2023. години

28.03.2023.

С обзиром на то да је почео са радом Е-Аграр из ког разлога Управа за трезор више не издаје потврде о статусу пољопривредних газдинстава у регистру, обавештавамо заинтересоване понуђаче на јавним надметањима за давање у закуп и на коришћење пољопирвредног земљишта у државној својини да није потребно уз пријаву на јавно надметање прилагати потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства најмање 3 године. Управа за пољопривредно земљиште ће овај податак прибавити службеним путем.

27.02.2023.

У претходном периоду расписани су јавни огласи за други круг надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општинама Ариље, Чајетина, Нови Кнежевац, Бачка Паланка и Опово.

13.02.2023.

Према тексту огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Пећинци, последњи дан рока за пријаву на надметања за закуп пољопривредног земљишта пада на дан државног празника 15. 02. 2023. године у 14:00 часова. Применом прописа који се односе на рачунање рокова који падају на дан државног празника, обавештавамо сва заинтересована лица да рок за пријаву на надметања за закуп пољопривредног земљишта у општини Пећинци истиче првог наредног радног дана, односно у петак 17.02.2023. године у 14:00 часова.

19.01.2023.

Општина Рума је дана 18.01.2023. године расписала оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима првог круга надметања.

17.01.2023.

У току је пријава на јавна надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу у следећим јединицама локалне самоуправе: Ивањица, Бачка Паланка, Алексинац, Рача, Трстеник, Лесковац, Ириг, Беочин, Инђија, Тутин, Сомбор, Владимирци, Зрењанин, Ћићевац, Сокобања, Оџаци, Бач, Суботица, Бела Црква, Куршумлија и Пландиште.

11.01.2023.

Услед техничких проблема у раду апликације Дигитално јавно надметање, обавештавамо сва заинтересована лица да ће се рок за пријаву на надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини, продужити до петка, 13.01.2023. године у 16 часова у јединицама локалне самоуправе (Шид, Босилеград, Опово, Александровац, Свилајнац, Вршац) у којима је рок за пријаву у првобитном тексту огласа требало да истекне данас, односно 11.01.2023. године.

23.12.2022.

Дана 21.12.2022. године расписан је оглас за јавно надметање за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на подручју града Сремска Митровица.

21.12.2022.

Општине Велико Градиште, Сјеница, Брус и Житиште претходних дана расписале су оглас за први круг надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. У исто време, у општини Параћин и граду Чачку одржава се други круг надметања.

05.12.2022.

Током претходног периода расписани су огласи за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општинама Тител, Стара Пазова, Нови Кнежевац, Ада, Нови Бечеј и у граду Ужицу.

13.08.2022.

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2022. години.

23.05.2022.

Међународни пољопривредни сајам, 89. по реду, одржава се у Новом Саду од 21. до 27. маја 2022. године.

30.04.2022.

Дана 29.04.2022. године расписан је оглас за други круг јавних надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине Пећинци.


Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд