Други круг надметања у Сечњу, Врању, Параћину, Житишту…
објављено 9. новембра 2023.

Претходних дана расписани су јавни огласи за други круг надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у неколико општина и градова.


У општини Сечањ тренутно је расположиво око 2.930 ха државног пољопривредног земљишта за давање у закуп. Период закупа за све јединице јавног надметања је 15 година, осим за надметња број 351 у КО Неузина површине 2,7895 ха и 518 у КО Јарковац површине 1,9987 ха, која су опредељена за давање на коришћење у непољопривредне сврхе за производњу енергије коришћењем обновљивих извора енергије сунца. За ове јединице јавног надметања период закупа је 30 година. Рок за пријаву истуче 13. новембра 2023. године.

 

Град Врање је расписало јавни оглас за други круг надметања 08.11.2023. године. Укупна површина која се нуди за давање у закуп износи 1.200 ха. Период закупа је исти за све јединице јавног надметања и износи 15 година. Заинтересовани пољопривредни произвођачи своје понуде могу послати  до 15.11.2023. у 15 часова.

 

У Житишту је остало нешто мање од 200 ха државног пољопривредног земљишта за други круг надметања. Осим у катастарској општини Банатско Карађорђево, где је предвиђен период закупа годину дана, јединице јавног надметања у осталим катастарским општинама оглашене су на период закупа од 15 година. Рок за пријаву истиче 16.11.2023. у 15 часова.

 

Други круг надметања оглашен је и у Великом Градишту. У овој општини је, након окончаног првог круга, на располагању преостало око 397 ха државног земљишта. Јединице јавног надметања број 129 и 135  у КО Пожежено, укупне површине 14,5623 ха, предвиђене су давање на коришћење у непољопривредне сврхе (подизање соларних електрана) и у складу са Уредбом период закупа је 30 година. За сва остала надметања период закупа износи 15 година. Рок за пријављивање је 16. новембар у 10 часова.

 

Поред наведених, други круг надметања је у току и у Параћину, Ваљеву, Александровцу, Сокобањи. Детаљније информације о условима учешћа и роковима пријављивања могу се наћи у објављеним огласима на сајту Управе за пољопривредно земљиште. Сва заинтересована лица за учешће у надметањима своје пријаве могу послати електронским путем кроз апликацију Дигитално јавно надметање.