Обавештење о продужењу рока за пријаву на јавна надметања у општини Богатић
објављено 18. марта 2022.

Рок за пријаву на јавна надметања у поновљеном другом кругу у општини Богатић продужен је до 22.03.2022. године због техничке грешке у Огласу број 163/2022-01 који је објављен 07.03. 2022. године на веб страници Управе за пољопривредно земљиште.


У наведеном огласу,  за јавно надметање број 2019-35, које је опредељено за инвестиционо улагање у пољопривредну производњу, погрешно је унета површина од 7,7372 ха  парцеле 1585/3 која се нуди у закуп. Грешком је у закуп понуђена цела површина парцеле, иако је површина државног дела који се нуди у закуп заправо мања и износи 2,6666 ха. Ова техничка грешка сада је исправљена, те тачна површина у јавном надметању 219-35 и парцеле 1585/3 КО Богатић износи 2,6666 ха, колико износи државни удео у наведеној парцели. Исправљен текст Огласа објављен је на страници Управе, а рок за пријаву је продужен до 22.03.2022. године у 12 часова. Такође, датум отварања понуда, односно креирања ранг листе најповољнијих понуђача померен је на 29.03.2022. године.

 

Све евентуалне до сада пристигле пријаве ће бити прихваћене и уредно рангиране. С обзиром на то да је првобитни датум отварања понуда био 25.03.2022. ни у једном тренутку није било могуће видети висину евентулано пристиглих пријава, те се регуларност поступка не може довести у питање.