Нови круг надметања за закуп државног земљишта у Тителу, Старој Пазови, Ужицу, Новом Кнежевцу…
објављено 5. децембра 2022.

Током претходног периода расписани су огласи за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општинама Тител, Стара Пазова, Нови Кнежевац, Ада, Нови Бечеј и у граду Ужицу.


Највише земљишта у понуди за закуп има Нови Кнежевац, око 2290 ха. У питању је први круг надметања, а период закупа за све јединице јавног надметања је 15 година. Рок за пријаву је 08.12.2022. у 12 часова, док ће ранг листа најповољнијих понуђача бити креирана 16.12.2022. године.

 

У Новом Бечеју за давање у закуп расположива је површина од 1695 ха. За све јединице јавног надметања период закупа је 15 година. Пријаве је могуће послати искључиво електронски до 14.12.2022. у 12 часова.

 

Општина Ада расписала је оглас за први круг надметања за закуп државног пољопривредног земљишта 05.12.2022. године. У понуди је површина од око 83 ха. Сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове за први круг надметања, своје понуде могу послати до 13.12.2022. до 14 сати. Ранг листа биће формирана 21.12.2022. године у 10:00.

 

Други круг се одржава у Тителу и Старој Пазови. У понуди за закуп државног пољопривредног земљишта у овим општинама остале су мање површине, у Тителу свега 47 ха, у Старој Пазови око 387 ха. Период закупа је такође 15 година, рок за пријаву је 12. децембар у Тителу, односно 21. децембар у Старој Пазови. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у другом кругу имају  сва физичка и правна лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године.

 

Град Ужице расписао је трећи круг надметања, с обзиром на то да у прва два круга није било заинтересованих понуђача за закуп државног земљишта на подручју овог града. Укупна површина која се нуди у закуп износи 89 ха, распоређених 287 јединица јавног надметања. Период закупа и овде је 15 година. Рок за пријаву истиче 07.12.2022. у 11 часова.

 

Сви актуелни огласи могу се пронаћи на сајту Управе за пољопривредно земљиште, а географски приказ јединица јавног надметања могу се погледати у апликацији Преглед пољопривредног земљишта у државној својини.

 

Пријава на надметање, као и целокупан поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, врши се искључиво електронским путем, кроз апликацију Дигитално јавно надметање.