Први круг надметања у Сремској Митровици
објављено 23. децембра 2022.

Дана 21.12.2022. године расписан је оглас за јавно надметање за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на подручју града Сремска Митровица.


Ове године за давање у закуп расположиво је око 675 ха државног пољопривредног земљишта, од тога њиве заузимају око 350 ха, док је пашњака и ливада у укупној површини од око 295 ха. Парцеле су груписане у 392 јединице јавног надметања у 23 катастарске општине. Перид закупа за сва надметања је исти и износи 15 година.

 

С обзиром на то да је у питању први круг надметања,  право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини имају сви заинтересовани који испуњавају следеће услове:
– физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
– физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
– правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на подручју јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи, који испуњавају ове услове, своје понуде могу послати искључиво електронским путем, кроз апликацију Дигитално јавно надметање до 29.12.2022. године у 15 часова. Ранг листа најповољнијих понуђача биће креирана и објављена на сајту Управе за пољопривредно земљиште 12. јануара 2023. године.