У Руми први круг надметања за закуп државног пољопривредног земљишта
објављено 19. јануара 2023.

Општина Рума је дана 18.01.2023. године расписала оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима првог круга надметања.


Након реализације годишњег програма у делу који се односи на право пречег закупа по основу сточарства, преостало земљиште на подручју општине Рума у укупној површини од 728 ха нуди се у закуп на период од 15 година у првом кругу надметања. У понуди је највише њива, укупно 643 ха, док је пашњака и ливада око 65 ха. Земљиште се нуди у свим катастарским општинама, распоређено у укупно 428 јединица јавних надметања.

 

Заинтересовани пољопривредни произвођачи имају прилику да обиђу пољопривредно земљиште које се даје у закуп дана 23.01.2023. од 10 часова. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу надметања имају сва лица која испуњавају следеће услове:
– физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
– физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
– правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на подручју јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита за учешће на јавном надметању, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара.

 

Рок за пријаву истиче 25.01.2023. године у 15 часова. Пријаве се шаљу искључиво електронским путем кроз апликацију Дигитално јавно надметање. Детаљно писано и видео упутство за коришћење ове апликације, заинтересовани понуђачи могу пронаћи на сајту Управе за пољопривредно земљиште.

 

Ранг листа најповољнијих понуђача биће креирана и објављена на сајту Управе дана 02.02.2023. године у 10 часова.