Објављени огласи за закуп државног пољопривредног земљишта у Панчеву и Крагујевцу
објављено 22. септембра 2021.

У понедељак, 20.09.2021. године, расписани су огласи за први круг јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за подручје градова Панчева и Крагујевца.


Укупна површина која се нуди у закуп у Панчеву је 720 ха. Период закупа је 15 година за свих 1066 јединица јавног надметања. Пријаве се подносе електронским путем кроз апликацију Дигитално јавно надметање, а рок за пријаву истиче 07.10.2021. у 15 часова.

 

У Крагујевцу је у понуди 518 ха државног пољопривредног земљишта, распоређених у 1560 јединица јавног надметања. Рок за пријаву je 29.09.2021. до 12 часова.

 

Отварање понуда, односно креирање ранг листи најповољнијих понуђача заказано је за 08.10.2021. у 12 часова у Крагујевцу, односно 15.10.2021. у 10 часова у Панчеву.