Огласи за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Бору, Кладову, Деспотовцу и Новом Кнежевцу
објављено 29. септембра 2021.

Претходних дана расписани су огласи за јавна надметања у граду Бору, као и у општинама Деспотовац, Кладово и Нови Кнежевац.


Град Бор је дана 23.09.2021. године расписао оглас за први круг јавног надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Укупна површина која се нуди у закуп износи 1293 ха, а период закупа је 15 година. Рок за пријаву је 06.10.2021. године у 12:00.

 

У Новом Кнежевцу је у понуди 1991 ха. У питању је први круг надметања, а рок за пријаву је 06.10.2021. у 14 часова.

 

У општинама Кладово и Деспотовац расписани су огласи за други круг јавног надметања, што значи да једини услов који треба да испуне заинтересовани пољопривредни произвођачи је да имају регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу најмање три године. Период закупа је 15 година, а у закуп се нуди површина од 832 ха у Кладову, односно 447 ха у Деспотовцу.

 

Детаљне информације о условима пријаве, као и табеларни приказ јавних надметања, сва заинтересована правна и физичка лица за закуп државног пољопривредног земљишта могу пронаћи на сајту Управе за пољопривредно земљиште. Такође, на сајту је објављено и детаљно корисничко и видео упутство за коришћење апликације Дигитално јавно надметање, путем које се врши пријава на јавна надметања.