Објављени огласи за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Неготину, Ћићевцу, Владимирцима, Сурдулици, Димитровграду и Лозници
објављено 12. новембра 2021.

У току претходне недеље у општинама Неготин, Ћићевац, Владимирци, Сурдулица, Димитровград, као и у граду Лозници расписани су огласи за закуп државног пољопривредног земљишта. Рок за пријаву је 16.11.2021. у општини Владимирци, односно 17.11.2021. године у осталим јединицама локалне самоуправе.


Највише земљишта се нуди у Димитровграду, укупно 5.260 хектара. Период закупа у овој општини је 15 година. На територији општине Сурдулица у понуди је 2.825 хектара државног пољопривредног земљишта, са периодом закупа такође на 15 година, док укупна површина која се нуди у закуп у општини Неготин је 1.802 ха. У Неготину се земљиште у катастарским општинама Вељково, Мокрање, Радујевац, Рајац, Речка, Рогљево, Смедовац, Тамнич и Чубра даје на период закупа од 1 године, јер је у току поступак комасације. За јединице јавних надметања у осталим катастарским општинама на подручју Неготина период закупа је 15 година.

 

У Владимирцима, Ћићевцу и Лозници у понуди је нешто мања површина државног пољопривредног земљишта. Владимирци имају у понуди 200 хектара земљишта распоређеног у 277 јавних надметања. На подручју града Лознице у понуди је 182 ха, а у општини Ћићевац 75 ха пољопривредног земљишта у државној својини.

 

Детаљне информације о условима пријаве, као и табеларни приказ јавних надметања, сва заинтересована правна и физичка лица за закуп државног пољопривредног земљишта могу пронаћи на сајту Управе за пољопривредно земљиште. Такође, на сајту је објављено и детаљно корисничко и видео упутство за коришћење апликације Дигитално јавно надметање, путем које се врши пријава на јавна надметања.