Други круг надметања у Ариљу, Чајетини, Новом Кнежевцу…
објављено 27. фебруара 2023.

У претходном периоду расписани су јавни огласи за други круг надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општинама Ариље, Чајетина, Нови Кнежевац, Бачка Паланка и Опово.


У Новом Кнежевцу у понуди је око 2070 ха државног пољопривредног земљишта, док је у Чајетини, након окончаног првог круга, у понуди за закуп преостало око 1665 ха, углавном ливада и пашњака. Период закупа је 15 година.

 

У Ариљу, Бачкој Паланци и Опову је остало нешто мање пољопривредног земљишта у државној својини које је погодно за давање у закуп. У Ариљу је то свега 65 ха, у Бачкој Паланци око 250 ха, а у Опову нешто мање од 380 ха. Земљиште се у овим општинама нуди на период закупа од годину дана.

 

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи који имају регистрована газдинство у активном статусу најмање три године могу учествовати у јавном надметању и своје понуде послати искључиво електронским путем, кроз апликацију Дигитално јавно надметање.

 

Рок за пријаву истче 01.03.2023. у Ариљу и Чајетини, односно 02.03.2023. године у Новом Кнежевцу, Бачкој Паланци и Опову.