Објављен конкурс за набавку
нове опреме за наводњавање
објављено 28. јула 2023.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште расписује Конкурс за доделу средстава за улагање које се односи на уређење пољопривредног земљишта путем набавке нове опреме за наводњавање у 2023. години


Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 143.000.000 динара и у висини учешћа до 60%, без урачунатог пореза на додату вредност.

 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници  Управе за пољопривредно земљиште www.upz.minpolj.gov.rs

 

Пријава на конкурс се подноси електронски, попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр – https://epodsticaji.eagrar.gov.rs (Управа за пољопривредно земљиште  – Расподела средстава за набавку нове опреме за наводњавање).

 

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 11.08.2023. године.