Други круг надметања за закуп државног земљишта у Јагодини и Нишу
објављено 25. октобра 2021.

Градови Јагодина и Ниш расписали су огласе за други круг јавног надметања за закуп државног пољопривредног земљишта. Рок за пријаву је 3. новембар 2021. године.


У Нишу се укупно нуди 687 ха пољопривредног земљишта. Период закупа је 15 година. Јединице јавног надметања 700, 705, 725 и 739 нуде се у закуп по почетној цени од 0 динара. Ради се о напуштеном пољопривредном земљишту које није било предмет закупа у последње три године и није било предмет коришћења. Период закупа за ове јединице јавног надметања је 5 година, након чега се период може продужити уз плаћање закупнине у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

 

У другом кругу надметања у Јагодини у понуди је укупно 393 ха државног пољопривредног земљишта. Перид закупа је 15 година за све јединице јавног надметања, осим за надметања под бројевима 11, 15, 16, 147, 20, 200, 207, 679, 689, 699, 701, 702, 703, 704, 705, 706 и 708, који се односе на напуштено земљиште и нуде се у закуп по почетној цени од нула динара, на период од 5 година.

 

Право учешћа имају сва заинтересована физичка и правна лица, а једини услов је да имају регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу најмање три године. За јединице јавног надметања које се нуде по почетној цени од нула динара, право учешћа имају сва физичка и правна лица која је уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу.

 

Рок за пријаву је 03.11.2021. године до 13 часова у Нишу, односно до 15 часова у Јагодини.


извор вести: