Објављен конкурс за уређење некатегорисаних атарских путева
објављено 3. августа 2023.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште расписује Конкурс за доделу средстава за извођење радова на уређењу пољопривредног земљишта – уређење некатегорисаних атарских путева у 2023. години


Радови на уређењу пољопривредног земљишта путем уређења некатегорисаних атарских путева извршиће се на територији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајина.

 

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 80.000.000 динара и у висини учешћа до 70%, без урачунатог пореза на додату вредност.

 

Право на коришћење средстава за извођење радова на уређењу некатегорисаних атарских путева може да оствари јединица локалне самоуправе: општина, град и град Београд.

 

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети са интернет странице Управе за пољопривредно земљиште www.upz.minpolj.gov.rs.

 

Рок за подношење пријава је 11.08.2023. године.

 

Додатне информације могу се добити позивом на бројеве телефона 011/3281541, 011/ 3348046 и 011/3282039 сваког радног дана у времену од 10.00-12.00 часова.