Први круг надметања у Новом Саду, Пожаревцу и Темерину, други круг у Ади, Мионици, Бачкој Тополи и Апатину
објављено 18. марта 2022.

Градови Нови Сад и Пожаревац, као и општина Темерин расписали су огласе за први круг надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини. У исто време у општинама Ади, Мионици, Бачкој Тополи и Апатину расписани су огласи за други круг надметања.


У Новом Саду у понуди је укупно 1330 ха пољопривредног земљишта. Период закупа је 15 година, осим за поједина надметања у катастарски општинама Ченеј, Кисач и Нови Сад 3. Рок за пријаву истиче 29.03.2022. у 14 сати.

 

Пожаревац има 710 ха расположивог пољопривредног земљишта у државној својини које се нуди у закуп на 15 година, а рок за пријаву на надметања је 23.03.2022. године у 15 часова.

 

Нешто мање земљишта је у општини Темерин, око 607 ха. Осим у катастарској општини Сириг, где се земљиште нуди на период закупа од 1 године, остале јединице јавних надметања у овој општини оглашене су на 15 година. Рок за пријаву је 24.03.2022. у 15:00.

 

Други круг надметања је у току у општинама Апатин, Мионица, Бачка Топола и Ада. Апатин има највише расположивог земљишта у понуди за закуп – 812 ха. У Мионици је расположиво 142 хектара, а у Бачкој Тополи нешто више од 100 ха државног пољопривредног земљишта. Период закупа је 15 година за све јединице јавног надметања, осим у катастарској општини Сонта у Апатину, где је период закупа 5 година.

 

Детаљне информације о условима пријаве, као и табеларни приказ јавних надметања, сва заинтересована правна и физичка лица за закуп државног пољопривредног земљишта могу пронаћи на сајту Управе за пољопривредно земљиште. Такође, на сајту је објављено и детаљно корисничко и видео упутство за коришћење апликације Дигитално јавно надметање, путем које се врши пријава на јавна надметања.