Други круг надметања за закуп пољопривредног земљишта у општини Пећинци
објављено 30. априла 2022.

Дана 29.04.2022. године расписан је оглас за други круг јавних надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине Пећинци.


Површина земљишта која је остала на располагању за давање у закуп, након одржаног првог круга надметања у овој општини, износи нешто више од 917 хектара. За све јединице јавног надметања период закупа у другом кругу је исти и износи 15 година. Сва физичка и правна лица, заинтересована за закуп државног пољопривредног земљишта у општини Пећинци, моћи ће да изврше обилазак земљишта које се даје у закуп дана 11.05.2022. у 9 часова. Такође, увид у графички и просторни приказ свих парцела, чији закуп је предмет надметања, може се остварити на Геопорталу Управе, односно јавно доступној апликацији Преглед пољопривредног земљишта у државној својини.

 

Пријава за надметања се врши путем апликације Дигитално јавно надметање, а рок за пријаву истиче 18. маја 2022. године у 14 часова. Ранг листа најповољнијих понуђача биће објављена 25.05.2022.

 

С обзиром да је у питању други круг надметања, једини услов за учешће на надметању за све заинтересоване пољопривредне произвођаче је регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу најмање три године.