Нови круг јавних надметања у Врању, Сурдулици, Ћићевцу, Бојнику, Сокобањи, Ваљеву и Сјеници
објављено 27. децембра 2021.

У предстојећем периоду одржаће се други круг јавних надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у градовима Врање и Ваљево, као и у општинама Сурдулица, Ћићевац, Бојник, Сокобања и Сјеница.


Највише земљишта је у понуди у општини Сурдулица, укупно 2.825 хектара. Преовлађују пашњаци и ливаде у укупној површини од 2.298 ха. Период закупа је 15 година за свих 1056 јединица јавних надметања.

 

И у Сјеници је у понуди преко 2.000 хектара, тачније 2.255 ха државног земљишта. Највише је пашњака у укупној површини од 1.515 ха и ливада – 405 хектара. Период закупа је 15 година, а рок за пријаву на надметање истиче 13.01.2022. у 14 часова.

 

У Сокобањи се нуди 2.238 хектара државног пољопривредног земљишта, распоређених у 3183 јединица јавних надметања. Период закупа је 15 година, осим за јавна надметања у катастарским општинама Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац, где је у току поступак комасације, па је период закупа 1 година.

 

Град Врање у другом кругу нуди укупнпо 1.189 хектара, од тога је 690 ха пашњака, 260 ха њива и 210 ха ливада. Период закупа је 15 година, осим за јединице јавних надметања број 6 и 209, које су оглашене за закуп на годину дана.

 

У осталим општинама су у понуди мање површине пољпоривредног земљишта у државној својини, и то у Бојнику 468 ха, Ваљеву 360 ха, у Ћићевцу само 75 ха.

 

Пријава за надметања се врши путем апликације Дигитално јавно надметање, а рок за пријаву је 5. јануар 2022. године у Врању, Ћићевцу, Бојнику и Ваљеву, односно 13. јануар 2022. године у Сјеници и Сокобањи.

 

С обзиром да је у питању други круг надметања, једини услов за учешће на надметању за све заинтересоване пољопривредне произвођаче је регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу најмање три године.