Важно обавештење – Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства
објављено 28. марта 2023.

С обзиром на то да је почео са радом Е-Аграр из ког разлога Управа за трезор више не издаје потврде о статусу пољопривредних газдинстава у регистру, обавештавамо заинтересоване понуђаче на јавним надметањима за давање у закуп и на коришћење пољопирвредног земљишта у државној својини да није потребно уз пријаву на јавно надметање прилагати потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства најмање 3 године. Управа за пољопривредно земљиште ће овај податак прибавити службеним путем.